Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

I wish you a Merry ChristmasCan you hear!
Mr.  December 24th jingles all the bell,
Gently knocks on the door, saying ”Hallo”
Can you hear!
Every child whispers their wishes,
Waiting for “Santa Claus is coming to town”.
Christmas time-the season of miracles, I believe
Hard luck stories travel far away,
The pages of once-upon-a-time be here,
It’s you and me, Cinderella girls;
Let’s sing the holy hymn tonight
Lighting up the deep dark
Opening up the deep heart
For a MERRY CHRISTMAS coming.

Bochip./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Núi Bà Đen tháng 05/2018

Lỡ hẹn với Tây Ninh nhiều lần từ thời học đại học. Cách HCM chỉ khoảng 110 km, hơn hai tiếng rưỡi đi xe máy từ trung tâm thành phố.  Tr...