Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

I wish you a Merry ChristmasCan you hear!
Mr.  December 24th jingles all the bell,
Gently knocks on the door, saying ”Hallo”
Can you hear!
Every child whispers their wishes,
Waiting for “Santa Claus is coming to town”.
Christmas time-the season of miracles, I believe
Hard luck stories travel far away,
The pages of once-upon-a-time be here,
It’s you and me, Cinderella girls;
Let’s sing the holy hymn tonight
Lighting up the deep dark
Opening up the deep heart
For a MERRY CHRISTMAS coming.

Bochip./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không tên

Nhắm mắt lại, chụp tai nghe, mở bản nhạc tiếng Anh nhốn nháo, bạn cảm thấy gì? Mình cảm thấy một sự hỗn độn.  Sự hỗn độn này không vô n...